STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
741 000.00.19.H29-230926-0020

CÔNG TY TNHH CF MED
742 000.00.19.H29-230926-0021

CÔNG TY TNHH CF MED
743 000.00.16.H25-210615-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
744 000.00.19.H29-230403-0015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED
745 000.00.19.H29-240108-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
746 19013441/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
747 000.00.19.H17-230206-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN
748 000.00.19.H17-230204-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN
749 000.00.19.H17-240115-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NASAPHAR
750 000.00.19.H17-220915-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NASAPHAR