STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
751 000.00.19.H15-220310-0003

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN THÁI DƯƠNG ASIA
752 000.00.19.H29-240223-0027

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM
753 000.00.19.H26-210819-0019

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
754 000.00.19.H29-211203-0010

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM
755 000.00.19.H29-200704-0003

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM
756 000.00.19.H17-220330-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THE POWER OF LIGHT
757 000.00.19.H26-200615-0005

NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 12
758 000.00.19.H17-220413-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THE POWER OF LIGHT
759 000.00.19.H26-211025-0005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ TIẾN HÙNG
760 000.00.19.H29-240318-0014

CÔNG TY TNHH AVELLA