STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
771 000.00.19.H29-220625-0020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
772 000.00.19.H29-220622-0015

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
773 000.00.19.H29-220716-0006

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
774 000.00.19.H29-220922-0009

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
775 000.00.19.H29-230628-0026

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
776 000.00.19.H29-220926-0002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
777 19013066/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
778 19013165/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
779 19013069/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
780 19013068/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM