STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7811 18009869/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
7812 17008603/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG
7813 17003224/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA
7814 17006561/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT
7815 18009918/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
7816 18010348/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
7817 18009804/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
7818 17008537/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
7819 17007371/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
7820 170004102/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB