STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
781 000.00.19.H29-220622-0015

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
782 000.00.19.H29-220716-0006

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
783 000.00.19.H29-220922-0009

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
784 000.00.19.H29-230628-0026

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
785 000.00.19.H29-220926-0002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
786 19013066/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
787 19013165/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
788 19013069/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
789 19013068/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
790 000.00.19.H29-220408-0058

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI