STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
801 000.00.04.G18-220520-0026

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
802 000.00.19.H17-200427-0006

CÔNG TY TNHH ICT VINA
803 18000051/HSCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH)
804 000.00.19.H17-221203-0001

CÔNG TY TNHH ICT VINA
805 000.00.19.H29-230825-0006

CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM
806 000.00.19.H29-230926-0022

CÔNG TY TNHH CF MED
807 000.00.19.H29-230926-0020

CÔNG TY TNHH CF MED
808 000.00.19.H29-230926-0021

CÔNG TY TNHH CF MED
809 000.00.16.H25-210615-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
810 000.00.19.H29-230403-0015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED