STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
841 000.00.19.H15-240227-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VCOS
842 000.00.19.H15-230919-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VCOS
843 000.00.17.H62-220224-0005

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN
844 000.00.17.H62-220224-0002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BHLD SAITOH
845 000.00.17.H62-220224-0001

CÔNG TY TNHH PROTECH VINA
846 17011146/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
847 18011367/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
848 18012018/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
849 19014111/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
850 000.00.19.H26-200610-0014

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL