STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
181 17008265/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
182 17008271/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
183 17008267/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
184 18009415/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
185 18009414/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
186 19011888/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
187 000.00.19.H26-220107-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN
188 000.00.19.H26-240202-0013

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG
189 20014080/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN
190 000.00.19.H29-200912-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN
191 000.00.19.H29-220430-0002

CÔNG TY TNHH INCORP VIỆT NAM
192 18010676/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
193 18010675/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
194 18009859/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
195 17008471/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
196 17008470/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
197 000.00.19.H29-220526-0010

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO
198 000.00.19.H29-231113-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
199 000.00.17.H62-220107-0001

NHÀ THUỐC SỐ 1 – BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÚC YÊN
200 000.00.17.H62-211220-0002

NHÀ THUỐC SỐ 3 – BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÚC YÊN