STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
201 000.00.19.H26-240205-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
202 000.00.19.H26-220314-0031

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM
203 18011266/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT
204 000.00.17.H62-230710-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHÚC
205 000.00.19.H17-231102-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NASAPHAR
206 17007542/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
207 000.00.19.H29-230222-0053

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ SOLA
208 19000038/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PALMY
209 000.00.19.H26-210803-0021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN
210 19013912/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI
211 000.00.19.H32-230321-0001

CÔNG TY TNHH HẰNG THU PHARMA
212 000.00.19.H29-230203-0012

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOA THỊNH
213 000.00.19.H29-240220-0028

CÔNG TY TNHH CEMBIO
214 000.00.19.H26-231211-0019

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUKA VIỆT NAM
215 000.00.19.H26-231211-0020

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUKA VIỆT NAM
216 000.00.19.H26-221122-0024

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
217 000.00.19.H26-221117-0018

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
218 000.00.19.H26-221117-0019

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
219 000.00.19.H29-220120-0059

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHƯƠNG NINH
220 000.00.17.H62-211226-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH VY