STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
221 000.00.19.H26-220214-0022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HOÀNG SƠN
222 000.00.19.H26-240108-0013

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC PHÚC ĐƯỜNG
223 000.00.19.H26-240104-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NEX
224 000.00.19.H26-231229-0014

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NHẤT NGUYÊN
225 000.00.19.H26-231207-0018

CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BIOGEN
226 000.00.19.H26-231205-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MỸ QUỐC
227 000.00.19.H26-231201-0020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TH PHARMA
228 000.00.19.H26-231103-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG THÀNH - CHI NHÁNH HÀ NỘI
229 000.00.19.H26-230817-0010

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS
230 000.00.19.H26-230912-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDYPHARM
231 000.00.19.H26-230912-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDYPHARM
232 000.00.19.H26-230519-0045

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM INTER GOLD POWER
233 000.00.19.H26-230420-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HƯNG
234 000.00.19.H26-230505-0002

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC PHẨM LỘC TRẦN
235 000.00.19.H26-230426-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOS SOLUTION
236 000.00.19.H26-230413-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HƯNG
237 000.00.19.H26-230411-0021

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG TẠI HÀ NỘI
238 000.00.19.H26-230329-0010

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM H.E.R
239 000.00.19.H26-230405-0003

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEGAFARM
240 000.00.19.H26-230404-0026

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEGAFARM