STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
281 000.00.19.H26-200522-0006

CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM DUYÊN
282 000.00.19.H26-200513-0015

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA
283 000.00.19.H26-200424-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ASEAN
284 000.00.19.H26-200427-0004

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ASEAN
285 20015252/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN
286 20015280/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA
287 20015281/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA
288 20015240/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE
289 20015206/HSCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH
290 20015054/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THÀNH VIỆT NAM
291 20014969/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỐT THÔNG VƯƠNG
292 20014670/HSCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HADU VIỆT NAM
293 19014483/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐẠT
294 19014362/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THIÊN AN VIỆT NAM
295 19014308/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GREEN LIFE GROUP
296 19014200/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU VIETHERBS
297 19014176/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG
298 19014168/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
299 19014033/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ
300 19013908/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MEE VIỆT NAM