STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
341 18010972/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
342 18010971/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
343 18010969/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
344 18010906/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
345 17008433/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
346 17008435/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
347 000.00.17.H09-231113-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
348 000.00.17.H09-230523-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
349 000.00.17.H09-210305-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
350 000.00.17.H09-210108-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
351 000.00.17.H09-200803-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
352 000.00.17.H09-200423-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
353 20001345/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
354 19001297/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
355 18001266/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
356 170003038/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
357 170003501/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
358 000.00.10.H31-230927-0001

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐQ PHARMA
359 000.00.10.H31-231117-0002

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐQ PHARMA
360 000.00.19.H26-230522-0004

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG