STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
361 000.00.19.H26-210520-0008

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
362 17007000/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
363 17006377/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
364 000.00.19.H29-210909-0007

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ
365 000.00.17.H62-200824-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
366 000.00.17.H62-200825-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
367 000.00.17.H62-200807-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
368 17008204/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
369 17008352/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
370 000.00.04.G18-220413-0008

CÔNG TY TNHH BMACARE
371 000.00.19.H26-220630-0046

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT
372 000.00.19.H26-220630-0037

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT
373 000.00.19.H29-230705-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN ASFA VIỆT NAM
374 17000003/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO
375 17000020/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO
376 000.00.17.H62-220827-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG RUSSIA
377 000.00.04.G18-220701-0029

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
378 18000003/HSCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGUYỆT QUANG
379 000.00.17.H62-220111-0001

NHÀ THUỐC THÁI HẰNG 3
380 18008949/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH