STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
21 000.00.16.H25-240314-0005

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM
22 000.00.03.H42-240301-0002

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ NINH BÌNH
23 17007484/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC
24 000.00.19.H26-230727-0021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN
25 000.00.19.H26-221205-0034

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN
26 000.00.19.H26-240218-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG Y HỌC BEMEC
27 17008417/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
28 19012280/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
29 000.00.19.H29-240119-0024

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG
30 000.00.19.H29-221216-0040

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
31 000.00.19.H29-220714-0008

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
32 000.00.19.H29-220716-0007

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
33 000.00.19.H29-230606-0013

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
34 000.00.19.H29-220408-0064

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
35 000.00.19.H29-220531-0012

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
36 20013672/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
37 20013632/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
38 20013524/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
39 19013362/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
40 19013167/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT