STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
381 000.00.17.H62-220226-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĨNH ĐIỀN
382 000.00.19.H29-230823-0011

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
383 000.00.19.H26-220104-0033

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN
384 000.00.19.H29-220228-0012

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
385 000.00.19.H29-220926-0015

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
386 19000069/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
387 20001407/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA
388 19001402/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA
389 000.00.19.H17-211202-0002

CÔNG TY TNHH ICT VINA
390 000.00.04.G18-211230-0006

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES
391 17009639/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
392 17009640/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
393 17009663/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
394 18010885/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
395 18011363/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
396 18011362/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
397 18011364/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
398 18012078/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
399 19012748/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
400 19012949/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC