STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
441 18011317/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
442 19013198/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
443 19012783/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
444 19012774/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
445 19012775/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
446 000.00.16.H25-230519-0001

CÔNG TY CP DƯỢC SK PHARMA
447 18011427/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
448 18011313/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
449 19012763/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
450 18011318/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
451 18010814/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
452 18010744/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
453 18009208/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
454 000.00.19.H29-230905-0003

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
455 000.00.04.G18-220330-0021

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
456 000.00.19.H29-221015-0005

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
457 000.00.19.H29-230704-0024

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
458 000.00.19.H26-220928-0040

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
459 000.00.19.H26-220928-0034

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
460 000.00.19.H26-220819-0010

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA