STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
481 000.00.19.H29-221025-0017

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
482 000.00.04.G18-221014-0016

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
483 000.00.04.G18-220311-0005

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI
484 000.00.43.H48-200629-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
485 000.00.43.H48-230821-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
486 000.00.19.H26-230426-0020

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
487 000.00.19.H26-240115-0032

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
488 000.00.19.H26-240115-0027

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
489 000.00.19.H26-231225-0029

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
490 000.00.19.H29-220526-0030

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
491 000.00.19.H26-221111-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL
492 000.00.16.H25-220504-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
493 000.00.19.H29-221108-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
494 000.00.19.H29-221108-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
495 000.00.19.H29-221108-0005

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
496 000.00.19.H29-221102-0020

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
497 000.00.19.H29-221109-0029

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
498 000.00.19.H29-221109-0030

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
499 000.00.19.H29-221109-0031

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
500 000.00.19.H29-221118-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP