STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
561 18011318/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
562 18010814/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
563 18010744/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
564 18009208/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
565 000.00.19.H29-230905-0003

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
566 000.00.04.G18-220330-0021

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
567 000.00.19.H29-221015-0005

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
568 000.00.19.H29-230704-0024

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
569 000.00.19.H26-220928-0040

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
570 000.00.19.H26-220928-0034

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
571 000.00.19.H26-220819-0010

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
572 000.00.19.H26-220112-0026

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
573 000.00.19.H26-220112-0022

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
574 000.00.19.H26-220112-0012

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
575 000.00.19.H26-210603-0008

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
576 000.00.19.H26-220224-0057

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý
577 000.00.04.G18-240131-0011

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
578 000.00.19.H29-230803-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THUỐC CHỮ THẬP
579 000.00.19.H29-220905-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THUỐC CHỮ THẬP
580 000.00.17.H62-231110-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC