STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
581 000.00.17.H62-231110-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
582 000.00.17.H62-231110-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
583 000.00.19.H26-231228-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
584 19003300/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
585 000.00.19.H29-230426-0001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
586 000.00.19.H26-220607-0016

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
587 000.00.17.H62-220915-0001

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CTA
588 000.00.12.H19-230710-0001

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA
589 000.00.04.G18-220920-0003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
590 000.00.04.G18-221007-0009

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
591 000.00.19.H29-221007-0018

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
592 000.00.19.H29-221104-0003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
593 000.00.04.G18-221122-0012

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
594 000.00.19.H29-221213-0013

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
595 000.00.19.H29-221025-0017

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
596 000.00.04.G18-221014-0016

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
597 000.00.04.G18-220311-0005

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI
598 000.00.43.H48-200629-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
599 000.00.43.H48-230821-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
600 000.00.19.H26-230426-0020

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC