STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6681 18011096/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG
6682 17008710/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG
6683 170004923/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG
6684 17007604/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG
6685 170009013/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG
6686 170002801/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG
6687 19013207/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
6688 20006486/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETLIFE
6689 000.00.19.H26-201130-0005

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIÊN MINH
6690 17009092/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
6691 20015103/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM
6692 000.00.19.H26-200731-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG
6693 000.00.19.H26-201102-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KIÊN
6694 000.00.19.H26-201102-0005

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KIÊN
6695 170007308/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH
6696 170002107/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT
6697 17008533/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT
6698 17009190/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM
6699 000.00.19.H26-200513-0016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA
6700 000.00.17.H09-200910-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG HỢP THÀNH