STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
661 000.00.19.H26-211227-0032

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á CHÂU
662 000.00.19.H26-211225-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM
663 000.00.19.H26-211206-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
664 000.00.19.H26-211206-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
665 000.00.19.H26-220217-0027

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
666 000.00.19.H26-220217-0025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
667 000.00.19.H26-220217-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
668 000.00.19.H26-220107-0019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
669 000.00.19.H26-211223-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MEKONG VIỆT NAM-CHI NHÁNH HÀ NỘI
670 000.00.19.H26-220303-0073

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC G&P FRANCE
671 000.00.19.H26-220222-0054

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH PHÁT
672 000.00.19.H26-220222-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR
673 000.00.19.H26-211217-0033

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VALLAPHA
674 000.00.19.H26-220113-0025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT VIỆT
675 000.00.19.H26-211228-0021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA
676 000.00.19.H26-211217-0019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA
677 000.00.19.H26-220303-0012

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
678 000.00.19.H26-230321-0041

CÔNG TY TNHH MTV 120 ARMEPHACO
679 19013668/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỊNH GIA VIỆT NAM
680 000.00.19.H26-220608-0027

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA