STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6861 18012411/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6862 18012410/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6863 18011536/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6864 18009847/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6865 18009848/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6866 18009846/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6867 18009845/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6868 170006306/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6869 19013343/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6870 000.00.19.H26-200626-0012

CÔNG TY CỔ PHẦN IME
6871 18011510/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
6872 170008212/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
6873 170006606/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
6874 000.00.16.H05-200727-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ ASTAR
6875 20015186/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI
6876 18010046/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM
6877 17005728/HSCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG
6878 17000205/HSCBMB-YB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT THÁI
6879 000.00.19.H26-200828-0012

CÔNG TY TNHH MINH LONG MEDICAL VIỆT NAM
6880 18001261/HSCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT