STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6901 19012623/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
6902 18010078/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO
6903 000.00.19.H26-200512-0013

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LASVA
6904 000.00.19.H26-200512-0012

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LASVA
6905 000.00.16.H05-200422-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC QUANG
6906 000.00.16.H02-200521-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG TRANG
6907 000.00.16.H02-200915-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG TRANG
6908 000.00.16.H23-200602-0001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG
6909 000.00.16.H23-200623-0002

CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN
6910 000.00.16.H23-200623-0001

CÔNG TY TNHH SỢI VĨ SƠN
6911 19000404/HSCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI
6912 170005002/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
6913 170004609/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
6914 170003613/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
6915 170003643/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
6916 170003639/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
6917 17007294/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
6918 170003809/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
6919 170003807/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
6920 17007015/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH