STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6941 000.00.16.H05-200612-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP A&G QUỐC TẾ
6942 000.00.19.H26-200730-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM
6943 000.00.19.H26-200730-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ROYAL VIỆT NAM
6944 000.00.17.H09-200722-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG
6945 000.00.17.H09-200818-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG
6946 000.00.17.H09-200709-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG
6947 000.00.17.H09-200522-0004

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN BÌNH TV
6948 000.00.16.H05-200818-0004

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARI V.MASK
6949 17000402/HSCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM
6950 17000401/HSCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM
6951 17001601/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM
6952 18000313/HSCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI
6953 000.00.16.H05-200820-0004

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM TÂM AN
6954 000.00.16.H05-200820-0005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM TÂM AN
6955 000.00.19.H26-200525-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EDGAR
6956 19014402/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT
6957 19014355/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT
6958 20000223/HSCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XNK CHANG CHANG
6959 000.00.16.H05-200527-0003

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ GREEN BẮC NINH
6960 000.00.16.H05-200522-0002

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ GREEN BẮC NINH