STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
681 000.00.19.H26-230321-0036

CÔNG TY TNHH MTV 120 ARMEPHACO
682 000.00.19.H26-220921-0004

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT
683 000.00.19.H26-221227-0009

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHI
684 000.00.19.H26-220120-0006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG
685 000.00.19.H26-221004-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA
686 000.00.19.H26-220622-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM
687 19014089/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH
688 19014034/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ
689 19012595/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA
690 18011444/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA
691 19014127/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ATP
692 19012954/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG ANH ĐÀO
693 000.00.19.H26-220727-0006

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUPHARMAX
694 000.00.19.H26-220418-0045

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUPHARMAX
695 18011172/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ
696 000.00.19.H26-220920-0006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ
697 18009929/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ
698 000.00.19.H26-221024-0003

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC ECO
699 000.00.19.H26-220317-0027

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
700 000.00.19.H26-220421-0058

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT