STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6981 000.00.17.H09-200818-0003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT
6982 170004238/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI
6983 000.00.19.H26-200603-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED
6984 18011653/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED
6985 17009703/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED
6986 000.00.16.H05-200511-0004

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM TIẾN
6987 000.00.16.H05-200618-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÂN BÌNH MINH
6988 000.00.16.H05-200529-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÂN BÌNH MINH
6989 19013100/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
6990 19013297/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
6991 18011469/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
6992 18011802/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
6993 18011809/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
6994 18011669/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
6995 18011668/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
6996 18011670/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
6997 18011671/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
6998 18011672/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
6999 18011468/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7000 18011146/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM