STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7021 000.00.18.H24-200721-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BROTHERS
7022 19013286/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ
7023 19012648/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ
7024 17008760/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ
7025 19012649/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ
7026 19013055/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ
7027 17008566/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ
7028 17008312/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ
7029 000.00.19.H29-200520-0006

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ
7030 17006673/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT
7031 20013812/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KIỂM TRA SỨC KHỎE CHÌA KHÓA VÀNG
7032 19009271/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XNK ĐOWON
7033 19009228/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL KOREA VINA
7034 18008900/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
7035 170002601/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN LỢI
7036 19011849/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỨC KHỎE GORTON
7037 170002504/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM
7038 17006321/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO
7039 170002802/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO
7040 000.00.16.H05-200429-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH BẮC HẢI