STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
701 19013822/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC NHẤT TÂM ĐƯỜNG
702 19013542/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẢO DƯỢC MINH CƯỜNG
703 000.00.19.H26-220624-0014

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LIFE PLUS
704 19013172/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẢO DƯỢC MINH CƯỜNG
705 20015148/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THÀNH VIỆT NAM
706 19014360/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THIÊN AN VIỆT NAM
707 000.00.19.H26-230227-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
708 000.00.19.H26-230316-0025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ F-GROUP
709 000.00.19.H26-200612-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA
710 000.00.19.H26-221104-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN H.E.R COSMECEUTICAL
711 20014860/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH
712 000.00.19.H26-230213-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM H.E.R
713 20014950/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DP GOLDWINGS VIỆT NAM
714 000.00.19.H26-230222-0086

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM SUNPHARMA
715 000.00.19.H26-221111-0010

CÔNG TY TNHH THORMAN
716 000.00.19.H26-230323-0024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ F-GROUP
717 000.00.19.H26-221226-0022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC MORINSE
718 000.00.19.H26-230328-0016

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGOẠI THƯƠNG
719 000.00.19.H26-230328-0018

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGOẠI THƯƠNG
720 000.00.19.H26-220601-0013

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA