STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7341 19012820/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7342 18010827/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7343 17008570/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7344 19000164/HSCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
7345 19009286/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SPA LAMOUR
7346 17003226/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT
7347 170005603/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN
7348 170008106/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NANO
7349 18010614/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
7350 19012781/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
7351 18003236/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO
7352 170003325/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN
7353 18010796/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7354 17008772/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
7355 18010243/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
7356 19011910/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
7357 19011908/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
7358 19011935/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
7359 19011953/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
7360 19011789/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE