STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7381 17008486/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7382 17008234/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7383 170003608/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7384 170003610/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7385 170003632/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7386 170003607/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7387 170003606/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7388 170003530/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7389 170003602/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7390 18010816/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7391 18010678/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7392 18003232/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ
7393 18009618/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7394 18009614/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7395 18008965/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7396 17007465/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7397 17007441/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7398 17007435/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7399 19009182/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BRILITAS PHARMACEUTICALS
7400 17007730/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN