STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7401 170003610/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7402 170003632/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7403 170003607/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7404 170003606/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7405 170003530/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7406 170003602/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7407 18010816/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7408 18010678/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7409 18003232/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ
7410 18009618/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7411 18009614/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7412 18008965/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7413 17007465/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7414 17007441/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7415 17007435/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7416 19009182/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BRILITAS PHARMACEUTICALS
7417 17007730/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN
7418 17007699/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN
7419 17007665/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN
7420 17007663/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN