STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7421 19000402/HSCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI
7422 18000515/HSCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HIM LAM
7423 18000828/HSCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA
7424 17000811/HSCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA
7425 17007067/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
7426 170005630/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
7427 17008368/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM
7428 18011501/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
7429 19011954/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
7430 18011646/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
7431 18010813/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T
7432 17006475/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7433 18010532/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7434 17007544/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA
7435 17007543/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA
7436 17007540/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA
7437 170004804/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
7438 17007664/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V
7439 17008415/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E
7440 17008405/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E