STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7521 19011680/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT
7522 19011702/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT
7523 19011703/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT
7524 18011607/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT
7525 18001319/HSCBMB-HP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHA NAM HẢI PHÒNG
7526 18000125/HSCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
7527 19000825/HSCBMB-BD

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SÀI GÒN THIỆN PHƯỚC
7528 17000804/HSCBMB-BD

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THIỆN PHÚC
7529 17000806/HSCBMB-BD

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SÀI GÒN THIÊN PHƯỚC
7530 17000808/HSCBMB-BD

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA NAM LINH 1
7531 18001225/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA
7532 18001219/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA
7533 18000075/HSCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
7534 18010897/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM
7535 19003282/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG
7536 170007306/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG
7537 170006403/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THƯƠNG TỔNG HỢP
7538 17006910/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
7539 17006861/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
7540 17006680/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT