STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7561 18011607/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT
7562 18001319/HSCBMB-HP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHA NAM HẢI PHÒNG
7563 18000125/HSCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
7564 19000825/HSCBMB-BD

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SÀI GÒN THIỆN PHƯỚC
7565 17000804/HSCBMB-BD

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THIỆN PHÚC
7566 17000806/HSCBMB-BD

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SÀI GÒN THIÊN PHƯỚC
7567 17000808/HSCBMB-BD

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA NAM LINH 1
7568 18001225/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA
7569 18001219/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA
7570 18000075/HSCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
7571 18010897/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM
7572 19003282/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG
7573 170007306/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG
7574 170006403/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THƯƠNG TỔNG HỢP
7575 17006910/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
7576 17006861/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
7577 17006680/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
7578 170005516/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
7579 18009443/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
7580 18011609/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP