STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7581 18008947/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP
7582 17008937/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP
7583 18003272/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7584 18003265/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7585 19011856/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA
7586 170004804/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÚC ANH
7587 17008830/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI LỘC
7588 17008524/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
7589 170004705/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
7590 19012060/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
7591 18000401/HSCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI
7592 170000202/HSCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI
7593 18000011/HSCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
7594 18010911/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
7595 18009127/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SUNINMOON VIỆT NAM
7596 17011092/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
7597 17011079/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
7598 17003222/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
7599 17003228/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN
7600 17008143/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN