STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7601 18009536/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
7602 17006592/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
7603 17006367/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
7604 170007902/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA
7605 18011390/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD PHARMA
7606 18011391/HSCBA-HN

CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM METAFARMA
7607 170004119/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
7608 18010567/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED
7609 18010932/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDTEK
7610 17008732/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT
7611 18010231/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
7612 170006608/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN
7613 170007102/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC
7614 170007105/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM
7615 18000001/HSCBSX-QN

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM XANH ĐT
7616 170008202/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
7617 17006631/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY THÔNG
7618 17000002/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
7619 17011463/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK
7620 170004001/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK