STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7661 18000613/HSCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VÀ Y TẾ VIỆT NAM
7662 18011059/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV THẠCH PHÁT
7663 170003334/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
7664 170003333/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
7665 170003332/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
7666 170003331/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
7667 170003329/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
7668 170003328/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
7669 17007509/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA
7670 18000305/HSCBMB-BV

CÔNG TY TNHH Y TẾ HỒNG PHÚC
7671 17008217/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG
7672 17007697/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG
7673 17007696/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG
7674 17008652/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
7675 18010292/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
7676 170000001/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7677 18003258/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7678 18003263/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7679 17000301/HSCBSX-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN - XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ HẢI PHÒNG
7680 18010708/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OKOTO