STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7681 18009934/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ
7682 170005502/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
7683 170005510/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
7684 17000010/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM
7685 18011693/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DALITEK VIỆT NAM
7686 17000008/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM
7687 18000304/HSCBMB-BV

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA TUYẾT NGA
7688 18009062/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA
7689 18011600/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI NAM
7690 18011599/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI NAM
7691 17000809/HSCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TUẤN GIA ĐỊNH - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
7692 18009984/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TẤT THÀNH
7693 18001612/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM
7694 18010665/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA
7695 170002401/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN
7696 17009670/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
7697 17009669/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
7698 17009668/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
7699 17006323/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
7700 17000001/HSCBMB-CB

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG ANH