STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7721 17008732/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT
7722 18010231/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
7723 170006608/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN
7724 170007102/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC
7725 170007105/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM
7726 18000001/HSCBSX-QN

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM XANH ĐT
7727 170008202/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
7728 17006631/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY THÔNG
7729 17000002/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
7730 17011463/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK
7731 170004001/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK
7732 17011029/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ INTET
7733 17008968/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
7734 170005505/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
7735 170005457/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
7736 170008306/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG
7737 18009407/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
7738 17008259/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
7739 17007242/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
7740 17006711/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN