STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7741 17007887/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
7742 170006672/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
7743 18010732/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
7744 18010625/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
7745 17007561/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T
7746 18008979/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KMD VINA
7747 170007709/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7748 18000442/HSCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
7749 18000439/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI
7750 18010048/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
7751 17008090/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
7752 17008057/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
7753 17007713/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
7754 17007642/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
7755 170006509/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
7756 18010883/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI CAMELLIA
7757 18009869/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
7758 17008603/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG
7759 17003224/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA
7760 17006561/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT