STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7761 18010625/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
7762 17007561/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T
7763 18008979/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KMD VINA
7764 170007709/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7765 18000442/HSCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
7766 18000439/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI
7767 18010048/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
7768 17008090/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
7769 17008057/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
7770 17007713/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
7771 17007642/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
7772 170006509/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
7773 18010883/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI CAMELLIA
7774 18009869/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
7775 17008603/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG
7776 17003224/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA
7777 17006561/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT
7778 18009918/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
7779 18010348/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
7780 18009804/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB