STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7821 170002602/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ
7822 17003221/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH
7823 170005813/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
7824 170006533/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7825 170006543/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7826 170006341/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7827 170006323/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7828 170006322/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7829 170006340/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7830 170006531/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7831 170006304/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7832 170006308/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7833 170002004/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
7834 17008572/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH HOÀNG
7835 17007292/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
7836 17009634/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA
7837 170001401/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM
7838 170004502/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
7839 170005023/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
7840 170002206/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN