STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
61 000.00.19.H17-220701-0004

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
62 000.00.19.H17-220718-0001

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
63 000.00.19.H17-220714-0002

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
64 000.00.19.H17-230323-0001

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
65 000.00.19.H17-230621-0001

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
66 000.00.19.H17-230710-0001

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
67 000.00.19.H17-221205-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO MỘC AN NHIÊN
68 000.00.19.H17-220812-0001

HỘ KINH DOANH DRPHAN
69 000.00.19.H17-231016-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM ANGELLA NGUYÊN
70 000.00.19.H17-231011-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM ANGELLA NGUYÊN
71 000.00.19.H26-221216-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN ZTG VIỆT NAM
72 17008074/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ZTG VIỆT NAM
73 000.00.19.H29-220625-0020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
74 000.00.19.H29-220622-0015

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
75 000.00.19.H29-220716-0006

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
76 000.00.19.H29-220922-0009

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
77 000.00.19.H29-230628-0026

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
78 000.00.19.H29-220926-0002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
79 19013066/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
80 19013165/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM