STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
781 000.00.19.H29-221014-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN
782 000.00.19.H29-220104-0010

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN
783 000.00.04.G18-211231-0023

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM
784 000.00.19.H26-221125-0017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM
785 000.00.19.H26-220504-0042

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC
786 000.00.19.H26-230211-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC
787 000.00.16.H25-211112-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
788 000.00.19.H29-230729-0005

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KHẢI NAM
789 000.00.19.H29-230728-0014

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KHẢI NAM
790 18009705/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
791 18010213/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
792 18010212/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
793 18010210/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
794 18010209/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
795 18010211/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
796 18010208/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
797 18010206/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
798 000.00.19.H26-230414-0017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
799 000.00.03.H42-231227-0001

CÔNG TY TNHH MEDLATEC NINH BÌNH
800 000.00.03.H42-231220-0001

CÔNG TY TNHH MEDLATEC NINH BÌNH