STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
801 20000072/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA
802 000.00.19.H29-200506-0002

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM
803 19012682/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM
804 17008347/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
805 17011070/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
806 170008502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
807 000.00.19.H26-220209-0025

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN
808 000.00.19.H26-220613-0024

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN
809 19000035/HSCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
810 17007904/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
811 17009372/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
812 18009761/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
813 19012492/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
814 19012752/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN
815 000.00.16.H05-220620-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
816 000.00.16.H05-220620-0003

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG
817 170002503/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
818 000.00.19.H26-231229-0037

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
819 000.00.19.H26-230811-0026

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG
820 000.00.04.G18-220224-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED