STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
841 000.00.16.H05-200821-0003

CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH YÊN PHONG
842 000.00.16.H05-200820-0001

CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH YÊN PHONG
843 000.00.16.H05-200514-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DAE-HDN
844 000.00.16.H05-200426-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DAE-HDN
845 000.00.16.H05-211013-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IHL
846 000.00.16.H05-220815-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ NHAM
847 000.00.16.H05-220110-0001

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ NHAM
848 000.00.16.H05-200908-0002

CÔNG TY TNHH BÁCH THUẬN AN PHARMA
849 000.00.16.H05-200901-0001

CÔNG TY TNHH BÁCH THUẬN AN PHARMA
850 000.00.16.H05-220127-0004

CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT
851 000.00.16.H05-211215-0001

CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT
852 000.00.16.H05-211124-0004

CÔNG TY TNHH THÚY HẰNG HHT
853 000.00.16.H05-220208-0001

CÔNG TY TNHH OPEN SKY VIỆT NAM
854 000.00.16.H05-200825-0002

CÔNG TY TNHH S.C COMPANY VIỆT NAM
855 000.00.16.H05-200820-0007

CÔNG TY TNHH S.C COMPANY VIỆT NAM
856 000.00.16.H05-200804-0004

CÔNG TY TNHH ĐẠI SÔNG DƯƠNG - CHI NHÁNH BẮC NINH
857 000.00.16.H05-200730-0001

CÔNG TY TNHH ĐẠI SÔNG DƯƠNG - CHI NHÁNH BẮC NINH
858 000.00.16.H05-200901-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC SINH
859 000.00.16.H05-200823-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC SINH
860 000.00.16.H05-200922-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH Y TẾ LÊ MINH