STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
861 000.00.16.H05-200904-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH Y TẾ LÊ MINH
862 000.00.16.H05-200909-0001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT HÀN
863 000.00.16.H05-200904-0003

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT HÀN
864 000.00.16.H05-220315-0001

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT BẢO LONG
865 000.00.16.H05-220309-0003

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT BẢO LONG
866 000.00.16.H05-201125-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM PHÚ
867 000.00.16.H05-200921-0003

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIM PHÚ
868 000.00.16.H05-200824-0001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARI V.MASK
869 000.00.16.H05-200828-0001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARI V.MASK
870 000.00.16.H05-220328-0001

CÔNG TY TNHH DŨNG CÔNG
871 000.00.16.H05-210615-0001

CÔNG TY TNHH DŨNG CÔNG
872 000.00.16.H05-200730-0003

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DĨNH HƯƠNG
873 000.00.16.H05-200723-0001

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DĨNH HƯƠNG
874 17000014/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM
875 000.00.16.H05-200924-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP
876 000.00.16.H05-200824-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP
877 000.00.16.H05-210803-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
878 19012019/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
879 000.00.16.H05-210320-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
880 18011282/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN