STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
881 18011275/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
882 000.00.16.H05-210208-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU KHẨU TRANG VIỆT NAM
883 18011277/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
884 18011273/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
885 18011467/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
886 18011658/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
887 19011868/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
888 19011874/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
889 000.00.19.H29-231115-0004

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE
890 18000032/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
891 18000047/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
892 000.00.19.H17-210412-0001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
893 000.00.19.H17-210519-0003

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
894 000.00.19.H17-210519-0002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
895 000.00.19.H17-210519-0001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
896 000.00.19.H17-210518-0001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG
897 000.00.19.H26-211019-0013

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
898 000.00.19.H26-210916-0015

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
899 18010590/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
900 18010591/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT