STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
901 17007758/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
902 17007756/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT
903 000.00.12.H19-240105-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
904 000.00.17.H54-220527-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y
905 000.00.19.H26-221008-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA HÂN
906 000.00.19.H26-230627-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&T MEDICAL
907 19012471/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
908 18011459/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
909 19011838/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
910 19012372/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
911 18011256/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
912 19012635/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT
913 000.00.19.H26-220614-0007

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VESTAPHARM
914 17006372/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT
915 17006373/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT
916 17006371/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT
917 000.00.19.H26-220915-0009

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
918 000.00.19.H26-220721-0038

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
919 000.00.19.H26-230204-0009

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
920 000.00.19.H26-210911-0019

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA