STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
921 000.00.04.G18-220121-0028

CÔNG TY TNHH MAXDENT
922 000.00.04.G18-220121-0036

CÔNG TY TNHH MAXDENT
923 000.00.19.H29-220325-0004

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN
924 000.00.07.H28-231222-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC QIDAM
925 000.00.17.H18-230808-0001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ THÁI BÌNH
926 000.00.19.H29-230714-0028

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
927 000.00.17.H39-220126-0002

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU
928 000.00.17.H39-220126-0001

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU
929 000.00.07.H28-230405-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO
930 000.00.19.H29-220303-0033

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
931 000.00.19.H26-221014-0001

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC
932 000.00.16.H05-230518-0002

CÔNG TY TNHH BĂNG GẠC Y TẾ LỢI THÀNH
933 000.00.16.H05-230303-0002

CÔNG TY TNHH BĂNG GẠC Y TẾ LỢI THÀNH
934 000.00.19.H29-220929-0027

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
935 000.00.19.H29-220929-0029

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
936 000.00.19.H29-220929-0037

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
937 000.00.19.H29-220913-0003

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
938 000.00.19.H29-220913-0005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
939 000.00.19.H29-220913-0008

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH
940 000.00.19.H29-220913-0009

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH